فرماندهی نیروی انتظامی کشور

حوادث ترافیکی در جاده‌های اصفهان کاهش یافته است

فرماندهی نیروی انتظامی کشور گفت: همیاران پلیس با تذکراتی که به رانندگان خودروها می‌دهند باعث جلوگیری از بسیاری حوادث جاده‌ای شده‌اند.

آخرین اخبار

تبلیغات