مسئول برگزاری نمایشگاه جابر ابن حیان جلگه:

جشنواره جابر بن حيان يك رقابت سالم و هيجان انگيز علمي بين دانش آموزان است

نمایشگاه مرحله منطقه ای پروژه های علمی(جابر ابن حیان) با هدف ایجاد رقابت سالم و هيجان انگيز علمي بين دانش آموزان در منطقه جلگه برگزار گردید.

آخرین اخبار

تبلیغات