افتتاح جشنواره جابر بن حیان در منطقه جرقویه سفلی

جشنواره جابربن حیان در مدرسه ابتدایی اندیشه شهر محمد آباد افتتاح گردید.

آخرین اخبار

تبلیغات