دانستنی‌های پیش از زلزله

چگونه برای زلزله آماده شویم؟

می توان گفت که تقریبا همه نواحی ایران در معرض خطر وقوع زمین لرزه قرار دارد و آمادگی پیش از وقوع زلزله امری اجتناب ناپذیر است.

آخرین اخبار

تبلیغات