در جلسه ی بررسی مشکلات مسکن مهر نصرآباد مطرح شد:

مسکن مهر نصرآباد از مشکلات گازرسانی رنج می برد/ خدمت ماندگار دولت قبل باید به سرانجام برسد

بخشدار بخش جرقویه سفلی گفت: مشکل گازرسانی در فاز دوم مسکن مهر محمدآباد و کل مجموعه مسکن مهر شهر نصرآباد مشهود است.

شهردار شهر نصرآباد خبر داد:

رفع آلودگی کارگاههای مزاحم شهری در آینده ی نزدیک

شهردار شهر نصر آباد گفت: امیدواریم هر چه زودتر بتوان به صورت قانونی در رفع آلودگی کار گاههای مزاحم تدابیر خوبی بیندیشیم.

آخرین اخبار

تبلیغات