نشست خبری مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اصفهان

۲۲ بهمن تحول بزرگ تاریخ/ «نه شرقی نه غربی» تنها در کشور ایران سر داده می‌شود

عسکری بابیان اینکه ملت ایران تنها مردمانی هستند که شعار «نه شرقی نه غربی» سر می‌دهند، گفت: به ترامپ ها و امثال این فرد می‌گوییم چه گزینه‌هایتان رو و چه زیر میز باشد برای ما فرقی ندارد و تا خوی استکباری در شما هست ما هم در برابر شما خواهیم ایستاد.

آخرین اخبار

تبلیغات