گزارش؛

ثروتی که باد برای خریداران سکه آورد و انتظار مردم برای برخورد با تبعیض

در جریان پیش فروش سکه ثروت چند خریدار دانه درشت که هزاران سکه خریداری کرده بودند چند برابر شد، خرید بدون سقف و بدون ضابطه سکه عملی مجرمانه نیست اما خریداران هزاران سکه قاعدتاً توانایی اخلال در نظم عمومی را دارند.

آخرین اخبار

تبلیغات