دیدگاه های مقام معظم رهبری در مورد حضرت عیسی بن مریم(ع)؛

عیسی بن مریم (ع) پیامبر برگزیده خداست / راه مسیح راه عدالت، انسانیت و محبت است

مقام معظم رهبری اعتقاد دارند اگر حضرت عیسی‏ مسیح (ع) امروز در میان ما می‏ بود، لحظه‌ای را برای مبارزه با سردمداران ظلم و استکبار جهانی از دست نمی ‏داد و گرسنگی و سرگردانی میلیاردها انسانی را که به وسیله قدرت‌های بزرگ، استثمار و به جنگ و فساد و ستیزه‏ خویی سوق داده می‏ شوند، تحمل نمی ‏کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات