مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:

ساختار سنی جمعیت اصفهان رو به پیری است/لزوم کاهش هزینه‌های نازایی

مدیرکل ثبت احوال اصفهان با اشاره به کاهش جمعیت در گروه سنی کودک و نوجوان اصفهان گفت: جمعیت استان رو به پیری است و چنانچه روند ادامه داشته باشد در سال ۱۴۲۰ دچار بحران جمعیت می‌شویم.

آخرین اخبار

تبلیغات