به گفته یکی از فعالان محیط زیست؛

جغرافیای تاریخی اصفهان در خطر تخریب!

تمدن چند هزار ساله اصفهان با رفتن رودخانه تمدن سازش تهدید می شود و به گفته یکی از فعالان محیط زیست و استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، فرونشست آثار تاریخی این شهر را درخطر تخریب قرار داده است.

آخرین اخبار

تبلیغات