استفاده آمریکا از برجام برای تضعیف سپاه

از اظهارات مطالباتی و خصمانه «جان اسمیت» که ترجمه دقیق و دست کاری نشده دیدگاه دولتمردان و مقامات آمریکا است برمی‌آید که آنها با گرو گرفتن اجرای تعهداتشان در برجام در قبال مطالبات قدیم و جدید از ایران که سپاه یکی از آنها است،‌ در تلاشند تا سپاه را تضعیف کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات