پیشنهاد ایران در رابطه با خلع سلاح هسته ای از سوی سازمان ملل تصویب شد

مخالفت شديد آمريکا و رژيم صهيونيستي در تصویب قطعنامه پيشنهادي ايران درباره خلع سلاح هسته اي توسط کمیته خلع سلاح و امنیت بین المللی مجمع عمومی سازمان ملل بدون نتیجه ماند.

آخرین اخبار

تبلیغات