یکی از ضرورت های انکار ناپذیر زندگی در قرن ۲۱ ؛

«سواد رسانه» و مصونیت بخشی خانواده از خطر انحراف

در میان همه مخاطبان رسانه ها، بانوان به دلایل گوناگونی بیشتر از سایر اقشار در معرض رسانه هستند؛ همچنین زنان در بسیاری از تصمیم گیری های خانواده نقشی مستقیم و تعیین کننده دارند. از این جهت، فراگیری سواد رسانه برای زنان از اهمیت بالایی برخوردار است و بود یا نبود آن تاثیر مستقیمی بر سرنوشت زندگی و خانواده ایرانی دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات