میزان پاداش آخرسال

جزئیات جدیدترین تصمیم دولت برای عیدی کارمندان

معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه ای ضوابط پرداخت پاداش و عیدی کارمندان دولت را اعلام کرد؛ بر این اساس عیدی کارمندان ٧٧٠ هزار و ٥٠٠ تومان تعیین شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات