پا در هوایی هدفمندی یارانه‌ها/ آیا حذف یارانه ثروتمندان ترس دارد؟!!

اجرای هدفمندی یارانه ها یک تصمیم اقتصادی است که رفته رفته سیاست مسیر تازه‌ای برای آن ترسیم می‌کند.

آخرین اخبار

تبلیغات