اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبرد رویارویی با تحریم

ضرورت شفافیت سیاست دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی/ مواجهه با معضل گرایش و تمایل به محصولات خارجی

تلاش سازمان‌های دولتی برای به کرسی نشاندن حرف و منافع خود بدون توجه به منافع کلان و ملی برجسته شده و در حال حاضر راهبرد اقتصاد مقاومتی فاقد فرماندهی واحد در تصمیم‌گیری و اجراست که این وضعیت نه تنها خنثی کننده تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی نیست بلکه کارایی آن‌ها را سریع‌تر می‌کند.

آخرین اخبار

تبلیغات