انگور تصفیه کننده خون/

انگور میوه بهشتی

انگور تولید کننده خون صالح و تصفیه کننده خون است و باعث کارکردن صحیح روده‌ها می‌شود و از یبوست پیشگیری می‌کند.

آخرین اخبار