مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در آیین افتتاح تصفیه فاضلاب هرند

پساب تصفیه خانه فاضلاب تا حدودی از تبعات خشکسالی در شرق اصفهان می کاهد

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: اجرای پروژه های فاضلاب در مناطق خشک مانند شرق استان اصفهان به مراتب با اهمیت تر از دیگر مناطق است چرا که بهره مندی از پساب تصفیه خانه فاضلاب می تواند تا حدودی از تبعات خشکسالی در این مناطق بکاهد.

آخرین اخبار

تبلیغات