رفع مشکل بوی نامطبوع تصفیه‌خانه فاضلاب شهرضا

معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب شرکت آبفای استان اصفهان گفت: با تغییر روش تصفیه فاضلاب از برکه تثبیت، به روش لاگون هوادهی، مشکل بوی نامطبوعی که سال‌ها موجب ناراحتی ساکنان اطراف تصفیه‌خانه فاضلاب بود، رفع شد.

آخرین اخبار