بررسی جلسه سؤال از وزیر نیرو

آب 5 میلیون نفر وابسته به یک شیر/ برنامه وزیر برای بحران: ابراز رضایت از بارش‌ها!

وزیر نیرو در جلسه پاسخ به نمایندگان استان اصفهان در خصوص مشکلات آب شرب در اصفهان اظهار داشته که نگرانی یک ماه پیش برای تأمین آب شرب دیگر وجود ندارد.

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

حفر 70 حلقه چاه برای تأمین آب شرب تابستان/ مردم اصفهان صرفه‌جویی کنند

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از حفر 70 حلقه چاه جدید در محل‌های دارای استعداد 56 شهر حوضه آبریز زاینده‌رود خبر داد و گفت: هم‌اکنون جانمایی این چاه‌ها توسط کارشناسان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در حال بررسی است.

آخرین اخبار

تبلیغات