حرفهای خواهرانه؛

چشم های نگران چادر به بدحجابی برخی چادری های روستا!!

چادر به عنوان حجاب برتر در تمام دوره های تاریخی شناخته شده؛ اما در این سال ها طراحی چادرهای مدل دار به جای نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب بازار مد را داغ تر کرده است.

آخرین اخبار

تبلیغات