عضو شورای شهر اصفهان:

تردد وسائل نقلیه دودزا در سطح شهر اصفهان ممنوع شود

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شهرداری اصفهان باید با همکاری راهور و با استناد به ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها از تردد وسائل نقلیه دودزا اعم از سنگین و سبک و موتورسیکلت در سطح شهر جلوگیری کند.

آخرین اخبار

تبلیغات