همزمان با روز نخست فروردین ۹۴؛

چراغ‌های میدان امام اصفهان در «ساعت زمین» خاموش می‌شود

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: چراغ‌های میدان امام(ره) به صورت نمادین در آخرین شنبه ماه مارس مصادف با «شروع ساعت زمین» خاموش می‌شود.

آخرین اخبار