حكايت همچنان باقي است...

جاده ی هرند به کوهپایه شاهد حادثه ای دیگر بود!

باز هم يك دستگاه خودرو پژو در جاده هرند- کوهپایه واژگون شد.

آخرین اخبار

تبلیغات