دیر رسیدن های اورژانس و حاشیه های ناتمام:

تصادف در ورزنه جان دو نوجوان را گرفت

برخورد دو موتورسیکلت در روی پل جدید کمربندی ورزنه و آتش گرفتن یکی از موتورها جان نوجوان 16 ساله را گرفت.

آخرین اخبار

تبلیغات