عصر امروز رخ داد؛

حادثه ای دیگر در میدان شهرداری شهر ورزنه/ چه کسی پاسخگوست؟

متاسفانه در این میدان به دلیل ورود ماشین های سنگین از دیگر شهرها تصادفات زیادی انجام گرفته که باعث حوادث دردناک جاده ای برای خانواده های صبور ورزنه شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات