حادثه تصادف در ورودی تودشک یک مجروح بر جا گذاشت

برخورد دو دستگاه ایسوزو در ورودی شهر تودشک ترافیک سنگینی را در این محور ایجاد کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات