مدیر دفتر مدیریت مجموعه ورزشی آزادی

برای تشییع پیکر نوروزی بلیت‌فروشی نشد، یک نفر خودسرانه پول پارکینگ می‌گرفت!

مشاور و مدیر دفتر مدیریت مجموعه ورزشی آزادی تأکید کرد که مسئولان این مجموعه برای مراسم تشییع پیکر هادی نوروزی بلیت‌فروشی نکرده‌اند.

آخرین اخبار

تبلیغات