شهردار شهر ورزنه:

هنرمندان در طراحی المان شهدای گمنام ورزنه دست به قلم شوند

شهردار شهر ورزنه از فراخوان بزرگ طرحی برای المان شهدای گمنام در آینده ای نزدیک خبر داد.

شهردار شهر ورزنه در گفتگو با اصفهان شرق:

ورزنه آماده ی میزبانی کاروان شهدای گمنام است/ مکان یابی یادمان با شهدای گمنام بود

شهردار شهر ورزنه از انتظار بالای مردم متدین شهر ورزنه از شهدای گمنام در قالب کاروان و وارثان کربلا خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات