شکوه حضور مردم مزرعه عرب در میزبای از غواصان گمنام/ تصاویر

مردم روستای مزرعه عرب از توابع بخش جرقویه سفلی میزبانی باشکوهی از غواصان گمنام داشتند.

آخرین اخبار

تبلیغات