مریم شجاعی:

بی نام و نشان های بانشان

لشکر حسین یک وهب داشت که سر در راه محبوب داد و یک مادر که تحفه فداییش را پس نگرفت اما این سرزمین نه یک وهب که وهب هایی دارد مستانه تر و تماشایی تر و مادر هایی استوارتر.

جدول زمانبندی را مشاهده کنید:

همراه با شهدای گمنام در شرق اصفهان

جدول زمان بندی تشییع پیکر پاک 2 شهید گمنام در روستاهای شرق اصفهان در روز جمعه به شرح ذیل میباشد.

آخرین اخبار

تبلیغات