در راستای تشییع شهدای گمنام

ستاد تشییع شهدای گمنام شهر اژیه تشکیل شد

جلسه ای به منظور برنامه ریزی در راستای تشییع شهدای گمنام در شهر اژیه با حضور مسئولین ستاد تشکیل شد.

آخرین اخبار