استاد پرورش در جوار مقبره حاج‌آقارحیم ارباب آرام گرفت

استاد در روزهای پایانی عمرش حتی زمانی که قادر به تکلم نبود، ذکر یا زهرا(س) را به شکلی کامل و واضح با صدای بلند به زبان می آوردند.

آخرین اخبار

تبلیغات