تشییع شهدا فرصتی طلایی برای آشنایی با رشادت های حماسه سازان

جلسه هماهنگي مراسم تشييع پیکر مطهر سه شهید گمنام و سه شهيد به نام در فرمانداری شهرستان اصفهان، تشكيل شد.

آخرین اخبار

تبلیغات