در کمیته هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی مطرح شد:

جامعه را با شناساندن ایثارگری شهیدان واکسینه کنید

با آغاز سال تحصیلی جدید کمیته هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی با حضور سرهنگ ساعی و همراهان از ناحیه امام علی (ع) و روسای ادارات آموزش و پرورش پنج بخش شرق اصفهان و فرماندهان حوزه های مقاومت بسیج دانش آموزی در مدرسه فاطمیه شهر حسن آباد برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات