نماینده مردم اصفهان در خانه ملت:

شناخت هوشمندانه جریانات و اشخاص می تواند وحدت گروه های ارزشی را از خطر مخربین حفظ کند

حجت الاسلام سالک افزود: آن نکاتی که دقت ویژه ای می طلبد، تقویت و پرورش نگاه اعتقادی جوانان است که با غواصی در معانی بلند قرآنی از سطحی نگری در مسائل دینی و معنوی پرهیز می شود

آخرین اخبار

تبلیغات