همزمان با سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان اصفهان:

دیدار وزیر جهاد کشاورزی با تشکل های کشاورزی استان اصفهان انجام شد

وزیر جهاد کشاورزی در سفر خود به استان اصفهان با نمایندگان تشکل های کشاورزی استان اصفهان دیدار و گفتگو کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات