استاندار اصفهان خبر داد:

براي اولين بار در كشور منشور وفاق احزاب و تشكلهاي سياسي استان اصفهان به اتفاق آراء به تصويب رسيد

دكتر رسول زرگرپور اظهارداشت: منشور وفاق به منظور ايجاد فضايي ديني و اخلاقي، افزايش وفاق ملي و پاسداري دقيق از قانون و حقوق مردم تدوين و با اجماع كامل سران احزاب و تشكلهاي سياسي استان به تصويب رسيد.

آخرین اخبار

تبلیغات