اختصاصی اصفهان شرق:

آنچه در دیدار رهبر انقلاب با دانشجویان مطرح شد/ اینفوگرافی

پایگاه خبری تحلیلی اصفهان شرق بایدها و نباید های ذکر شده توسط رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان در طرح اینفوگرافیک اختصاصی خود را منتشر کرد.

لطیفه سادات مرتضوی

جریان سازی؛ گمشده تشکل های دانشجویی

اگر هدف از جریان سازی و فرهنگ سازی را عمومی کردن علم و فرهنگ دانست و نه عاميانه کردن آن، می توان در این زمینه پیشتاز عرصه فرهنگ بود.

آخرین اخبار

تبلیغات