مدیرکل ارشاد اصفهان:

رسالت خانه‌های دیجیتال اصفهان، جذب نسل نو به مساجد است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد ‌اصفهان با بیان اینکه رسالت خانه‌های دیجیتال اصفهان، جذب نسل نو به مساجد است، گفت: همه موضوعات دینی، اسلامی، فرهنگی و محتواهایی که توسط نوجوانان در مساجد گردآوری می‌شود، تبدیل به نرم‌افزار اندروی می‌شود.

مدیرکل تعاون استان اصفهان خبر داد

فعالیت 400 تشکل کارگری در استان اصفهان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: 124 تشکل کارفرمایی و 400 تشکل کارگری در استان اصفهان فعالیت می‌کنند.

لطیفه سادات مرتضوی

جریان سازی؛ گمشده تشکل های دانشجویی

اگر هدف از جریان سازی و فرهنگ سازی را عمومی کردن علم و فرهنگ دانست و نه عاميانه کردن آن، می توان در این زمینه پیشتاز عرصه فرهنگ بود.

آخرین اخبار

تبلیغات