یک کارشناس دینی

علت اصلي طلاق‌ها، معیارهای غلط و غیردینی در ازدواج است

یک کارشناس دینی ضمن تاکید بر اهمیت آشنا ساختن جوان‌ها با معیارهای اسلامی برای انتخاب همسر، گفت: در بسیاری از طلاق ها، علت اصلی متارکه، معیارهای غلط و غیر دینی از طرف جوان‌ها و خانواده ها است، به همین دلیل نیاز است که شرایطی فراهم شود تا جوانان با اهمیت معیارهای اسلامی در زمینه ازدواج بیشتر آشنا شوند.

آخرین اخبار

تبلیغات