کارشناس مسائل سیاسی

جریان غرب گرای داخلی امید به پیروزی کلینتون داشت/ پیروزی ترامپ آغازگر جنگ قدرت در آمریکاست

کارشناس مسائل سیاسی بابیان اینکه دوران پسا ترامپ می تواند آغازی برای دوران پسا امریکا باشد، گفت: این پیروزی نتایج، فرصت هاو تهدیدات متعددی برای ایران دارد، پیروزی ترامپ به بازی کودکانه بزک کردن شیطان بزرگ درداخل کشور پایان خواهد داد

آخرین اخبار

تبلیغات