مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان:

بیابان‌زایی در شرق اصفهان تشدید شده است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: حیات رودخانه زاینده‌رود و اکوسیستم گاوخونی مورد توجه قرار گیرد زیرا سبب تشدید بیابان‌زائی در شرق اصفهان شده که نیازمند یک برنامه‌ دقیق و مدیریت کافی است.

آخرین اخبار

تبلیغات