کمربند نبندید ۶۰ هزارتومان جریمه می‌شوید

تشدید برخورد با نبستن کمربند ایمنی

جانشین رییس پلیس‌راه راهور ناجا از تشدید برخورد با نبستن کمربند ایمنی از امروز خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات