آنچه بايد در مورد ” آب مرواريد” بدانيد!

مريم سادات كاظمي: تنها راه مقابله با آب مرواريد مراجعه منظم به چشم پزشك و تشخيص به موقع است زيرا اين ناراحتي هيچ علائم ابتدايي هشداردهنده ندارد. در واقع زماني كه آب مرواريد بروز كند، ديگر دير شده و آسيبي برگشت ناپذير است.

آخرین اخبار

تبلیغات