در مراحل ابتدایی گلودرد؛

9 روش ساده و خانگی برای تسکین گلودرد

گلودرد می تواند نخستین نشانه از سرماخوردگی، یک عارضه جانبی تحت فشار قرار گرفتن تارهای صوتی، و یا نشانه ای از مساله ای جدی‌تر مانند گلودرد میکروبی باشد.

آخرین اخبار