استاندار اصفهان:

فرمان فعالیت‌های هنری اصفهان باید عوض شود

استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه مسیر کنونی فعالیت های هنری اصفهان باید عوض شود و فردی باید این فرمان را برگرداند، گفت: ظرفیت‌های فعلی موجود در اصفهان شایسته این شهر نیست.

آخرین اخبار

تبلیغات