فرماندار شهرستان اصفهان:

صندوق مهر امام رضا در پرداخت تسهیلات به مردم سرعت دهد/ بهسازی معابر نیاز عمومی روستاها

فرماندار اصفهان طی بازدید از بخش جلگه گفت: نگرانی مردم در خصوص عدم پرداخت تسهیلات صندوق مهر امام رضا و اجرا نشدن طرح های اشتغال زایی در شرق اصفهان است که باید به سرعت برطرف شود.

دکتر کامران در گفتگوی اختصاصی با اصفهان شرق:

هدف اشتغال برطرف کردن نیاز کشور و ایجاد شغل در منطقه شرق اصفهان است

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: امیدواریم در رابطه با برگزاری این جلسات مشاغلی در بخش های محروم ایجاد شود که وقتی آب نیست که بتوان استفاده موثری شود بتوان جایگزینی در شغل های آبی داشته باشیم.

آخرین اخبار