استاندار اصفهان:

اجرای طرح ۹ ماده‌ای زاینده رود درگیر مسائل سیاسی و اجتماعی است

استاندار اصفهان به اضافه شدن مسائل اجتماعی و سیاسی به طرح ۹ ماده ای حوضه آبریز زاینده رود اشاره کرد و گفت: حل این مسائل از عهده استان خارج است.

آخرین اخبار

تبلیغات