معاون جهاد کشاورزی اصفهان

۶۰ هزار تن سیب‌درختی از اصفهان به کشورهای عربی صادر شد

معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به ذخیره سیب‌درختی در سردخانه‌های استان برای مصارف عید نوروز گفت: با برداشت سیب‌درختی در اصفهان حدود ۶۰ هزار تن صادرات به کشورهای عربی را شاهد هستیم

آخرین اخبار

تبلیغات